WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'protonwilcza_6'@'10.254.34.62' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1502976541' WHERE `option_name` = '_transient_doing_cron'

Sportlex.pl » Kontakt

Kontakt

Wydawcą wortalu SportLex.pl
jest agencja marketingu sportowego
Proton Relations sp. z o.o.

e-mail: redakcja@sportlex.pl

Redakcja SportLex

Piotr Łebek – Redaktor Naczelny: piotr.lebek@sportlex.pl
Joanna Nycz-Kowalska.

Dane rejestrowe:
Proton Relations sp. z o.o.
ul. Wilcza 9
00-538 Warszawa

tel.: (+48) 22 628 04 90
fax: (+48) 22 292 31 17

NIP: 951-214-26-24
REGON: 008132712
KRS: 0000218042

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIV Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych.

.