WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'protonwilcza_6'@'10.254.34.62' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1502976323' WHERE `option_name` = '_transient_doing_cron'

Sportlex.pl » O nas

O nas

 

PIOTR ŁEBEK

Redaktor Naczelny SportLex


Piotr Łebek jest asystentem w Zakładzie Porównawczego Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz autorem kilkunastu publikacji poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego, w tym prawa sportowego. W ramach pracy naukowej zajmuje się on m.in. problemami prawa cywilnego i prawa korporacyjnego (sport governance) w kontekście prawa sportowego, zagadnieniami organizacji imprez masowych oraz sponsoringiem sportowym. Jest on obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej poświęconej cywilnoprawnym aspektom sportu profesjonalnego na przykładzie ligi zawodowej.

Piotr Łebek jest aplikantem radcowskim, zawodowo związanym z opolskimi i wrocławskimi kancelariami prawnymi. Piotr Łebek doradza ogólnopolskimi szkółkom piłkarskimi, klubom sportowymi, organizacjom NGO (np. Krajowej Izbie Sportu) oraz uczestniczy jako konsultant strony społecznej w tworzeniu projektów legislacyjnych. Prowadzi on również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych i odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych. Piotr Łebek jest również członkiem międzynarodowych stowarzyszeń sportowych (The Association for the Study of Sport and the European Union (Sport&EU) oraz International Association of Sports Law).

Prywatnie Piotr jest maratończykiem i wieloletnim fanem sportów indywidualnych i zespołowych, łączącym pasję do sportu z życiem zawodowym.

Kontakt: piotr.lebek@sportlex.pl

 

JOANNA NYCZ-KOWALSKA

Prezes Zarządu, agencja marketingu sportu Proton Relations sp. z o.o.


Joanna Nycz-Kowalska pełni funkcję Prezesa Zarządu agencji marketingu sportowego Proton Relations sp. z o.o. Dyplomowany Menedżer Sportu, doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca w zakresie marketingu sportowego w Warszawskiej Szkole Reklamy oraz w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w ramach największego programu edukacyjnego dla kard sportowych w Europie – „Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych”. Specjalizuje się w promocji poprzez sport realizowanej przez biznes. Publikowała m.in. w Rzeczpospolitej i Marketingu+. Autorka eksperckiego bloga o marketingu sportu: www.MarketingSport.pl

Kontakt: j.kowalska@protonrelations.pl

DR KRZYSZTOF WIATER

Partner Zarządzający, radca prawny, DLA Piper Wiater sp. k.


Krzysztof Wiater kieruje zespołem DLA Piper w Polsce. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w zakresie fuzji i przejęć, projektów typu greenfield / brownfield, a także transakcji prywatyzacji bezpośrednich
i pośrednich, jak również w obszarze restrukturyzacji korporacyjnej i majątkowej. Krzysztof doradza także zagranicznym inwestorom z różnych sektorów w kwestiach prawnych i biznesowych dotyczących prowadzenia działalności na polskim rynku. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz koordynowania procesu równoległego świadczenia usług doradztwa prawnego w kilku krajach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno przy transakcjach, jak i związanego z bieżącą działalnością gospodarczą. Ponadto Krzysztof ma wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami publicznymi oraz agencjami rządowymi, którą zdobył podczas reprezentacji tych instytucji w licznych projektach, w tym przy prywatyzacji oraz restrukturyzacji spółek Skarbu Państwa.

Krzysztof Wiater zajmuje się doradztwem na rzecz klubów sportowych i zawodników profesjonalnych, a także na rzecz samorządów w zakresie zagadnień związanych ze sportem i infrastrukturą sportową. Pozazawodowe związki ze sportem to przede wszystkim czynne uprawianie triatlonu.

Krzysztof jest autorem publikacji na temat zagadnień prawa korporacyjnego i gospodarczego. Od 1995 do 2006 roku był asystentem i adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2001 do 2005 roku wykładowcą w ramach programu WEMBA (Warsaw Executive MBA).

GRZEGORZ GODLEWSKI

Associate, DLA Piper Wiater sp. k.


Grzegorz Godlewski specjalizuje się w zagadnieniach korporacyjnych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć. Jego doświadczanie obejmuje także zagadnienia pomocy publicznej, w tym wsparcia z funduszy Unii Europejskiej, bieżące doradztwo korporacyjne oraz prawo konkurencji.

Grzegorz zajmuje się kompleksowym doradztwem z zakresu prawa sportowego, w tym reprezentacją zawodników przed organami związków sportowych.

JOANNA PRZYBYŁ

Junior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.


Joanna Przybył specjalizuje się w prawie handlowym. Jej dotychczasowe doświadczenie obejmuje przede wszystkim doradztwo korporacyjne, w tym bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie badań due diligence. Ponadto, Joanna doradzała klientom w transakcjach fuzji i przejęć oraz w zakresie procesów reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Joanna rozwija swoje kompetencje z zakresu prawa sportowego, w tym w szczególności w obszarze wzajemnego oddziaływania przepisów prawa powszechnego, przepisów związkowych i regulacji organizacji międzynarodowych.