WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'protonwilcza_6'@'10.254.34.62' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1502976411' WHERE `option_name` = '_transient_doing_cron'

Sportlex.pl » Publikacje i opracowania

Publikacje i opracowania

Ułatwienia dla trenerów
Zmiany w przepisach dotyczących zdobywania tytułów w sporcie szeroko komentowane w ostatnich dniach propozycje Ministra Sprawiedliwości, dotyczące deregulacji dostępu do 49 profesji, przewidują ułatwienia w zdobyciu kwalifikacji zawodowych również w sporcie. Obecnie obowiązująca Ustawa o sporcie z dnia 25...
Marta Kolasińska, DLA Piper Wiater sp.k.
Gra o duże stawki czyli urząd podatkowy vs piłkarze
Wydawać by się mogło, że angielska Premier League jest, pod niemal każdym względem, najatrakcyjniejszą ligą piłki nożnej na świecie, w tym także dla piłkarzy. Jednakże przynajmniej pod jednym względem liga ta przegrywa rywalizację ze swoimi bezpośrednimi konkurentami - np. ligą hiszpańską. Mowa o stawkach...
Marta Kolasińska, DLA Piper Wiater sp.k.
Uczniowskie kluby sportowe czyli klub sportowy może działać dla uczniów
Turnieje czy obozy piłkarskie to tylko niektóre przykłady działalności sportowej. Główną formą jej prowadzenia są kluby sportowe, które tworzą przedstawiciele niemal wszystkich dziedzin aktywności fizycznej. Niewielu jednak wie, że takie organizacje mogą być powoływane również dla najmłodszych zawodników....
Agnieszka Bobowska-Migut, DLA Piper Wiater sp. k
Stypendia sportowe

Stypendia sportowe

23.11.2011
Temat stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej powraca regularnie przy okazji każdej imprezy sportowej wysokiej rangi. Niezadowalające wyniki sportowców bardzo często tłumaczy się czy to brakiem odpowiednich nakładów finansowych czy też niedostatkiem regulacji prawnych zapewniających możliwie...
Piotr Brzózka, DLA Piper Wiater sp. k.
Moje Boisko - Orlik 2012
Powoli dobiega końca IV edycja sztandarowego programu rządowego \"Moje Boisko - Orlik 2012\". Zakłada on budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów sportowych na terenie całego kraju. Głównym założeniem programu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych uprawiania sportu i...
Piotr Brzózka, DLA Piper Wiater sp. k.
Obowiązki w zakresie organizacji masowych imprez sportowych
Współzawodnictwo sportowe od zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem i przyciągało wielu entuzjastów, w tym przede wszystkim widzów. Organizacja masowej imprezy sportowej to szereg wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom takiego sportowego wydarzenia, zarówno po stronie organizatorów, jak...
Anna Wojciechowska, DLA Piper Wiater sp. k.
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta jako cel publiczny z zakresu sportu
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta jako cel publiczny z zakresu sportu? Wspieranie rozwoju sportu, a w szczególności tworzenie warunków umożliwiających podejmowanie aktywności sportowej oraz organizowanie współzawodnictwa sportowego, należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi o tym w...
Anna Wojciechowska, DLA Piper Wiater sp. k.
Postępowanie ad hoc w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie
Igrzyska Olimpijskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sportu, mające stanowić triumf zasad współzawodnictwa i fair play. Mimo tak szczytnych założeń, również i w tym szczególnym dla sportowców czasie nie da się uniknąć konfliktów, które dla dobra ogółu sportowej społeczności powinny być...
Grzegorz Godlewski, DLA Piper Wiater sp. k.
Formy prawne klubów sportowych
Forma prawna działalności klubów sportowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia każdego, kto poważnie myśli o profesjonalnej działalności sportowej. Na przestrzeni lat przepisy regulujące to zagadnienie były wielokrotnie zmieniane. Początkowo, pod rządami Ustawy o kulturze fizycznej z 1984 r. jedyną...
Piotr Brzózka, DLA Piper Wiater sp. k.
Działalnośc polskiego związku sportowego
Ustanawianie reguł sportowych czy przygotowanie zawodników do igrzysk olimpijskich to tylko przykładowe zadania Polskiego związku sportowego. Polski związek sportowy jest powoływany w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Co do zasady obejmuje on swym zakresem tylko jedną dyscyplinę,...
Agnieszka Bobowska-Migut, DLA Piper Wiater sp. k.