WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'protonwilcza_6'@'10.254.34.62' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1502976364' WHERE `option_name` = '_transient_doing_cron'

Sportlex.pl » Publikacje i opracowania

Publikacje i opracowania

Bezpieczeństwo imprez masowych
Na 9 miesięcy przed Euro 2012 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Nie obyło się bez sporów, a największe emocje towarzyszyły nowym przepisom zezwalającym na sprzedaż niskoprocentowych napojów alkoholowych na terenie stadionów. Jakie zmiany w...
Piotr Brzózka, DLA Piper Wiater sp. k.
Bezpieczeństwo imprez masowych – „duże” czy „małe piwko”?
Na niespełna rok przed Euro 2012, w obliczu incydentów z pseudokibicami na stadionach piłkarskich, rozgorzała dyskusja nad kształtem obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Polem ożywionej debaty stał się rządowy projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk sejmowy nr 4281)....
Piotr Łebek, redaktor naczelny SportLex.pl - Joanna Nycz-Kowalska, Proton Relations sp. z o.o.
Kodeks dobrych praktyk w sporcie czyli sport governance w praktyce
Jednym z zasadniczych problemów z jakim przychodzi zmierzyć się każdemu w kontekście badań nad sport governance jest definicja samego pojęcia. Już jego błędne tłumaczenie na samym początku może wypatrzyć wyniki prowadzonych badań i sprowadzić jej na swoiste manowce zarządzania (management). Nie oznacza to,...
Piotr Łebek, redaktor naczelny SportLex.pl
Prawo sportowe

Prawo sportowe

28.11.2011
Choć sport bywa wciąż uznawany za dziedzinę wolną od ingerencji prawa, rządzącą się wyłącznie zasadami fair play, w praktyce nie da się dzisiaj funkcjonować w sportowym świecie w oderwaniu do przepisów prawa. Przeciwnie – coraz jaśniej widać, że znajomość właściwych uregulowań staje się kluczowym...
Joanna Przybył, DLA Piper Wiater sp. k.
Sponsoring - biznes czy filantropia?
We świecie współczesnego sportu sponsoring jest zjawiskiem powszechnym. W idealnych warunkach dzięki niemu podmiot sponsorowany zyskuje środki umożliwiające skuteczną rywalizację sportową , zaś podmiot sponsorujący - możliwość dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców, którzy w przyszłości stać się mogą...
Grzegorz Godlewski, DLA Piper Wiater sp. k.
Właściwość Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie
Podstawową zasadą współzawodnictwa sportowego jest gra fair play, można by zatem oczekiwać że świat sportu wolny będzie od jakichkolwiek konfliktów. Niestety, oczekiwania takie odbiegają znacząco od obrazu sportowej rzeczywistości. Już w latach 80\' ubiegłego stulecia zwrócono uwagę za wysoki odsetek...
Anna Wojciechowska, DLA Piper Wiater sp. k.
Polubowne rozwiązywanie sporów w sporcie w prawie polskim
Chociaż sądownictwo polubowne w przypadku rozwiązywania sporów cywilnoprawnych nie jest szczególnie popularne, okazuje się, że jest to jedna z najczęstszych form rozwiązywania sporów sportowych. Ku takiej alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów sportowych skłania przede wszystkim niedostosowanie sądownictwa...
Anna Wojciechowska, DLA Piper Wiater sp. k.
Obowiązki organizatorów masowych imprez sportowych
Współzawodnictwo sportowe od zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem i przyciągało wielu entuzjastów, w tym przede wszystkim widzów. Organizacja masowej imprezy sportowej to szereg wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom takiego sportowego wydarzenia, zarówno po stronie organizatorów, jak...
Joanna Przybył, DLA Piper Wiater sp. k.
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta jako cel publiczny
Wspieranie rozwoju sportu, a w szczególności tworzenie warunków umożliwiających podejmowanie aktywności sportowej oraz organizowanie współzawodnictwa sportowego, należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi o tym w sposób wyraźny ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, wskazując w...
Anna Wojciechowska, DLA Piper Wiater sp. k.
<< początek < poprzednia [1][2][3] następna > koniec >>