WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'protonwilcza_6'@'10.254.34.62' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1502976484' WHERE `option_name` = '_transient_doing_cron'

Sportlex.pl » Blog Archive » Formuła 1: Tajne przez poufne

Formuła 1: Tajne przez poufne

31.05.2012.
Formuła 1: Tajne przez poufne
Sprawa: Force India Formula One Team Ltd v (1) 1 Malaysia Racing Team SDN BHD, (2) 1 Malaysia Racing Team (UK) Ltd, (3) Michael Gascoyne, (4) Aerolab SRL and (5) Fundamental Technologies SRL ChD. Wyrok z dnia 21 marca 2012.

Jako że sezon Formuły 1 w pełni nie mogliśmy nie przyjrzeć się zagadnieniom prawnym związanym z tą dyscypliną sportu. A jest o czym pisać. Po trwającym od kilku lat sporze pomiędzy Force India a Aerolab SRL w marcu tego nastąpiło rozstrzygnięcie. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, ze zespół Malaysia Racing Team (obecnie znany jako Caterham, dawniej Team Lotus) i inni, wykorzystał poufne informacje należące do zespołu Force India i naruszył ich prawa autorskie przy projektowaniu bolidu dla konkurencyjnego zespołu Formuły 1 . Wyrok pozwala na kompleksowy przegląd prawa dotyczącego naruszenia zaufania.

Fakty Powodem w sprawie był zespół F1 Force India, z siedzibą w Silverstone w Anglii. W 2007 roku zespół zaczął współpracę przy rozwoju aerodynamiki swojego bolidu z włoską spółką Aerolab, która jak się później okaże zostanie jednym z czterech pozwanych w sprawie. Prace obejmowały projektowanie i budowę modeli części aerodynamicznych oraz testowanie ich w tunelu aerodynamicznym.

W 2008 roku Force India i Aerolab zdecydowały się na zawarcie umowy współpracy, która zawierała szczegółowe klauzule dotyczące zasad zachowania poufności i zakazu wykorzystywania informacji oraz wszelkich owoców pracy wytworzonych przez Aerolab dla Force India, które standardowo stały się własnością zespołu z Silverstone. Takie zasady obejmowały też wszystkich pracowników.

Jak to się zdarza, w 2009 r. współpraca między stronami przestała się układać. Force India nie wywiązywał się z należnych płatności i w efekcie doszło do zerwania kontraktu. Włoska spółka nie czekała długo na następnego klienta i wkrótce po rozwiązaniu umowy, razem z Fundamental Technologies (FondTech) rozpoczęła współpracę z konkurencyjnym zespołem F1 - 1 Malaysia Racing Team (1MRT). W tym czasie Aerolab był nadal w posiadaniu dużej ilości plików CAD (komputerowego wspomagania projektowania), czyli bardzo dokładnych trójwymiarowych projektów części aerodynamicznych samochodu Force India i modeli części które podlegały testom . Jak twierdził później Aerolab było to spowodowane szybkim przejściem z jednego projektu na drugi u innego klienta, więc nie było czasu na czyszczenie komputerów i mogło zdarzyć się, że niektóre pliki pozostały jeszcze na twardych dyskach komputerów Aerolab.

Trzeci pozwany - Mike Gascoyne, był szefem technicznym zespołu Force India do maja 2009 roku, kiedy to odszedł do konkurencyjnego zespołu Malaysia. Gascoyne zaangażował w pracę nad nowym samochodem wielu konsultantów w tym FondTech, spółkę dominującą Aerolab (która została piątym pozwanym). W lipcu 2009 Aerolab i FondTech uzgodniły, że rozpoczynają prace nad nowym modelem aerodynamicznym dla bolidu Lotusa.

Już w październiku 2009 r., a więc zaledwie dwa miesiące po rozpoczęciu współpracy Aerolab z konkurencją Force India, w obiegu pojawiły się zdjęcia nowego modelu bolidu Lotusa, który zawierał elementy uderzająco podobne do projektowanych pod skrzydłami Force India.

Zespół z Silverstone uznał, iż doszło do kontrolowanego wycieku tajnych informacji oraz do wykorzystania rozwiązań, co do których prawa autorskie posiadał wyłącznie Force India. W rezultacie zdecydował się wnieść pozew dotyczący nielegalnego skopiowania modelu samochodu Force India z 2009 r. i naruszenia klauzuli poufności, którą związana była spółka Aerolab.

Naruszenie klauzuli poufności By rozsądzić przedmiotowy spór, brytyjski Sąd posłużył się modelem znanym ze sprawy Coco v AN Clark (Engineers) Ltd 1969, wymagającym wypełnienia trzech przesłanek pozwalających na stwierdzenie, czy doszło do naruszenia zasady poufności:
  1. ujawniane informacje muszą mieć charakter poufny - chodzi o informacje, które nie są znane publicznie i powszechnie;
  2. informacje muszą zostać przekazane w okolicznościach nakładających obowiązek zachowania poufności, tak by ich odbiorca mógł zauważyć, że są poufne;
  3. musi dojść do bezprawnego wykorzystania informacji, które powoduje powstanie szkody dla strony przekazującej te informacje .
  4. Dowody wskazywały, że posiadane pliki CAD posłużyły Aerolab i FondTech jako punkt wyjścia do projektowania niektórych części nowego bolidu. Nadużycie wiązało się ze skopiowaniem plików CAD, celem skrócenia i ułatwienia sobie pracy.

Wyrok Stosując powyższe kryteria Sąd uznał, że rzeczywiście doszło do naruszenia zasad poufności przez Aerolab i FondTech, ale tylko w zakresie skopiowania niektórych części samochodu Force India, opartych na informacjach zawartych w plikach CAD. Zdaniem sądu pliki CAD Aerolab i FondTech zawierały powielone części nawiązujące do plików Force India. Były to turbulizator (urządzenie poprawiające opływ powietrza wokół skrzydeł), dolny element wlotu tylnego hamulca i lusterko wsteczne. W tym zakresie prawa autorskie zostały naruszone, ale ze względu na niewielką ilość skopiowanych części zasądził na rzecz Force India jedynie 25 tys. euro odszkodowania . Ponadto, Sąd nie przychylił się do zarzutów Force India, iż dochodziło do \"systematycznego kopiowania\" przez Aerolab i FondTech. Sąd stwierdził, iż doszło do naruszenia praw autorskich, ale wyłącznie w celu skrócenia procesu projektowania samochodu F1. Dostawca tuneli aerodynamicznych wykorzystał poufne informacje by zdążyć z zaprojektowaniem samochodu dla zespołu Lotus przed sezonem 2011 F1.

Zespół nie był zadowolony z takiego rozstrzygnięcia sprawy, tym bardziej że wskazywał dowody takie jak zdjęcia opublikowane przez 1MRT w 2009 roku, na których widoczne były tunele aerodynamiczne do których Lotus nie miał praw, oraz inne elementy samochodu, które powstawały przy współpracy z Force India z Aerolab. Hinduski zespół stawiał pod znakiem zapytania możliwość stworzenia modelu tunelu zaledwie po dwóch miesiącach współpracy. Zespół 1MRT nie przyznał się do kopiowania.

Koszty sądowe Orzeczeniem w sprawie kosztów sądowych, nałożono na Force India obowiązek zapłaty 400 tys. funtów, na rzecz kosztów poniesionych przez Mike Gascoyne\'a . Jako że został on wyłączony z pierwotnej sprawy, z powodu braku dowodów. Zespół Lotus otrzyma 250 tys. na pokrycie kosztów związanych z procesem.

Komentarz Wydawać by się mogło, że trwający od kilku lat spór został ostatecznie rozstrzygnięty, jednak jak wynika z doniesień prasowych, Force India zapowiada apelację, ze względu na niezadowalającą wysokość odszkodowania. Ponadto ma zamiar zwrócić się do FIA (Międzynarodowej Federacji Samochodowej, by ta przeprowadziła śledztwo w zespole Caterham , w związku z tzw. Concorde Agreement, czyli umową ustalającą zasady startowania w wyścigach F1 i zapewniającą ich profesjonalny charakter, a tym samym zakazującą zespołom stosowania części do samochodów, co do których nie posiadają praw własności intelektualnej.

Marta Kolasińska, DLA Piper Wiater sp. k.